Foto: twee Colonials in het project Hampton Court bij Leeuwarden

zondag 9 mei 2010

Het Zwanenwoud, sfeervol park in Heerenveen met bijzondere woningen


Een uilenbord (Fries: ûleboerd) is een driehoekig, houten bord op een boerderij. Uilenborden werden ter bescherming op de uiteinden van de nok geplaatst en ze hielden de regen tegen. In het midden van een uilenbord was een gat waardoor kerk- en steenuilen in en uit konden vliegen. De uilen hielden de schuren vrij van muizen.
Een uilenbord bestaat uit twee gedeelten. In het midden een versierde balk die een makelaar wordt genoemd. Aan weerszijden bij de Friese uilenborden een knobbelzwaan met een gekromde hals. Dit uilebord vindt u in het oosten en zuiden van Friesland, het is uitgevoerd in de kleuren groen en wit. In de makelaar van dit uilebord zijn twee open gedeelten. De bovenste opening noemt men het glas. Dit glas heeft een betekenis. Een oud gebruik was, b.v. op visites, dat het kopje op de kop op het schoteltje werd geplaatst. Dit gebruik kwam ook voor in het café, als men niets meer wilde drinken plaatsen men het glas omgekeerd op tafel en dan kwam de waard om af te rekenen. De boer die dit teken in zijn makelaar voerde, wilde daarmee te kennen geven dat hij had afgerekend. Hij had deze boerderij betaald en was dus eigenaar van deze 'zathe en lande'. De opening in de makelaar is een zandloper. Het symbool van de tijd, waarmee men tot uitdrukking wilde brengen de tijdelijke staat van alle dingen, zo ook het leven met een steeds doorgaande opvolging van al het leven door nieuw leven.

Het park het Zwanenwoud in Heerenveen wordt aan twee zijden begrensd door rijen huizen, ontworpen door de bekende architect Sjoerd Soeters. Ze hebben iets van pakhuizen maar ook van kastelen, door de torenachtige delen. Ze zijn afwisselend zwart en wit. Op de zwarte torens staan gestileerde makelaars ontleend aan het uilenbord, op de witte torens, grote witte zwanen van wel anderhalve meter hoog. Er hangt een bijzondere, bijna spirituele sfeer in het park, onder meer door de fraaie zichtlijn die door het midden loopt. Een zichtlijn die de hele wijk doorsnijdt en wel een paar kilometer lang is.
Ik heb de foto's genomen tijdens een ochtendwandeling, vandaar de nevel op een aantal foto's.

vrijdag 7 mei 2010

Rustieke ColonialWat kan ik er van zeggen? Gewoon een mooi, rustiek huis.

zondag 2 mei 2010

CallumDit is Callum, mijn kat. Lief, speels en erg geestig af en toe.